خبر : 13 کشته در پی بارش سنگین باران در کالیفرنیا عکس - اسپاد نیوز


در پی وقوع طوفان و بارش سنگین باران در کالیفرنیا حداقل 13 نفر جان خود را از دس