خبر : رشد ۱۸۰ درصدی سوددهی صنعت فولاد چین - اسپاد نیوز


آمار حاکی از آن است که سوددهی صنعت فولاد چین در سال ۲۰۱۷ علی رغم اعمال فشارها برA