خبر : «مهدی سلطانی» با گریمی متفاوت در نقش امیرکبیر - اسپاد نیوز


مهدی سلطانی با انتشار تصاویری در اینستاگرام، یادی از نقش خود در نمایش «خاطرات D