خبر : بازدید رئیس اتحادیه ناشران هند از غرفه ایران - اسپاد نیوز


ان.کی. محرا، رییس اتحادیه ناشران هند با حضور در غرفه ایران در نمایشگاه دهلی نو بA