خبر : تصمیم بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی - اسپاد نیوز


رییس کل بانک مرکزی گفت:« بانک مرکزی وسواس دارد که نرخ های سود بانکی متناسب با تو