خبر : نوبخت: قصد‌ داریم به‌ جای پخش‌ پول، شغل‌ ایجاد‌ کنیم - اسپاد نیوز


محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت گفت: رئیس جمهور از دولت یازدهم قصد داشت برای جوانان