خبر : دوران اتکا به درآمدهای نفتی تمام شده - اسپاد نیوز


امیرحسین قاضی زاده هاشمی
اشتباهی بزرگ در گام اول انقلاب هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و معضلی به نام ناکارآمدی سایه انتخابات بر آخرین روز کاری مجلس قبل از آغاز رقابت‌ها سایه انتخابات بر آخرین روز کاری مجلس قبل از آغاز رقابت ها تایید صلاحیت ۹۷ نماینده مجلس در هاله‌ای از ابهام/ بهارستان نشین‌ها اتهامات مالی را رد می‌کنند تائید صلاحیت 97 نماینده مجلس درهاله ای از ابهام/ بهارستان نشین ها اتهامات مالی را رد می کنند مردم سالاری این نیست که ما شب انتخابات به مردم رجوع کنیم/ سوخت در ایران ارزان نیست، پول ما بی‌ارزش است/ اگر واقعاً دولت در بودجه ریزی مشکل مردم سالاری این نیست که ما شب انتخابات به مردم رجوع کنیم/ سوخت در ایران ارزان نیست، پول ما بی‌ارزش است/ اگر واقعاً دولت در بودجه ریزی مشکل طرح بانکداری اسلامی، صحنه زورآزمایی مجلس و دولت / آیا قوانین بانکی بعد از هفت سال اصلاح می‌شود؟ کسی رئیس مجلس می شود که کارنامه موفق‌تری از گذشته خود ارائه بدهد/ مجلس به محل تولید قانون تبدیل شده است