خبر : احتمال عرضه ذخایر برنج‌های خارجی - اسپاد نیوز


یک مقام مسئول در وزارت جهاد ضمن تشریح جزئیات خرید توافقی برنج داخلی از کشاورزاD