خبر : گرنداسلم چین/ تکواندوکاران ایران حریفان خود را شناختند - اسپاد نیوز


تهران - ایرنا - حریفان دو تکواندوکار ایران در رقابت های گرنداسلم چین که روز شنبه