خبر : هوای تهران ۴ درجه گرم می‌شود - اسپاد نیوز


اداره کل هواشناسی استان تهران با اشاره به افزایش دمای مناطق مختلف استان، از افD