خبر : عوارض خروج از کشور چقدر شد؟ - اسپاد نیوز


سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: بر اساس مصوبه امروز این کمیسیون، عوارض خروج از A