خبر : 3 تغییر در ترکیب پرسپولیس - اسپاد نیوز


پرسپولیس با سه تغییر در ترکیب خود نسبت به دیدار قبلی‌اش به مصاف مشکی‌پوشان خوD