خبر : دام زنده ۱۵ درصد ارزان شد - اسپاد نیوز


رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی دامداران از کاهش حدود ۱۵ درصدی قیمت دام زنده اعم