خبر : روایتی از آخرین نماز جمعه آیت‌الله هاشمی - اسپاد نیوز


آیا تابوت آیت‌الله هاشمی در روز تشییع جنازه خالی بود؟/روایت جالب ناطق‌نوری ا