خبر : 78 هزار هکتار زمین کشاورزی اردبیل زیرپوشش سیستم های نوین آبیاری تحت فشار گرفت - اسپاد نیوز


اردبیل - ایرنا - مدیرآب و خاک و امور مهندسی جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: از مجمو