خبر : رئیس دفتر رهبری: می‌گویند این انقلاب پدر ما را درآورده است - اسپاد نیوز


رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت: آمریکا در 40 سال گذشته با تحریک اطرافیان، راه انداD