خبر : حال دریاچه ارومیه میان پول داریم، پول نداریم! - اسپاد نیوز


معاون اول رئیس جمهور در حالی روز گذشته در رابطه با اهمیت توجه به دریاچه ارومیه و