خبر : مبارزه با آفت موش در زمین های کشاورزی سرعین - اسپاد نیوز


اردبیل - ایرنا - مدیر جهاد کشاورزی سرعین گفت: در سال زراعی جاری طرح مبارزه با آفت م