خبر : سرلشگر باقری: کشته‌های تجمعات، مشکوک هستند - اسپاد نیوز


رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: موارد کشته‌هایی که در اغتشاشات اخیر اتفاق افتا