خبر : مدیریت منابع و تحقق اقتصاد مقاومتی راهبردی اثربخش در رونق تولید است - اسپاد نیوز


اراک - ایرنا - استاندار مرکزی گفت: مدیریت منابع و تحقق اصل اقتصاد مقاومتی راهبرد