خبر : سیچوآن در حضور حدادی پیروز شد - اسپاد نیوز


تیم بسکتبال سیچوآن در حضور بازیکن ایرانی اش به برتری دست یافت.