خبر : ربیعی مسئول کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفتکش ایرانی شد - اسپاد نیوز


حسن روحانی در دستوری علی ربیعی را به عنوان مسئول کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفت