خبر : آخرین وضعیت اطفای حریق نفتکش ایرانی - اسپاد نیوز


محسن بهرامی با اشاره به تحقیق و تفحص از پرسنل کشتی چینی که با نفت‌کش ایرانی برخ