خبر : ابراهیمی‌فر: تهیه کنندگان قرارداد ترکمنچای می بندند - اسپاد نیوز


هر چند سعید ابراهیمی فر سال ها با بازیگری و کارگردانی فیلم های سینمایی و تلویزی