خبر : روزی که رنگ پرچم ایران تعیین شد - اسپاد نیوز


در روز ۲۰ دی ‌سال ۱۳۲۵ هجری شمسی رنگ پرچم ایران رسما سه رنگ سبز، سرخ و سفید تعیین