خبر : واژگونی خودروی ام.جی پس از تصادف با رانا عکس - اسپاد نیوز


خودروی ام.جی پس از تصادف با خودروی رانا در بزرگراه شهید بابایی واژگون شد.