خبر : پایان فرار شرور آدمکش در کردکوی - اسپاد نیوز


رئیس پلیس کردکوی از دستگیری شرور سابقه دار که به اتهام چاقو کشی قدرت نمایی