خبر : ادامه توقف نماد های‌وب - اسپاد نیوز


نماد "های وب" همچنان متوقف ماند.