خبر : جذب دانشجوی پرستاری از طریق کنکور - اسپاد نیوز


قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به نقض تفاهمنامه جذب دانشجوی پرست