خبر : سرقت مسلحانه از امامزاده عباس - اسپاد نیوز


جانشین فرمانده انتظامی استان از دستگیری ۳ سارق مسلح اماکن مذهبی و کشف بیش از ۱۰