خبر : سیگنال رشد تقاضای «خانه‌اولی‌» ها - اسپاد نیوز


دیروز اوراق تسهیلات مسکن اسفند94 (تسه9412) با افت یک درصدی به قیمت 74 هزار و 70 تومان معام