خبر : نشست کارآفرینان بخش خصوصی، مجلس و دولت برای تحقّق توسعۀ اقتصادی کشور - اسپاد نیوز


برای نخستین بار و به ابتکار"کانون کارآفرینان توسعه گرا" کارآفرینان بخش خصوصی8
جان باختن ۶ تن در متروپل آبادان/ نجات ۶ نفر با سگ و دستگاه های زنده یاب تکلیف تعطیلی مدارس استان تهران مشخص شد چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی کشور برگزار شد چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی کشور برگزار شد چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی کشور برگزار شد وضعیت نجات‌ یافتگان ریزش ساختمان در آبادان چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی کشور برگزار شد چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی کشور برگزار شد اسامی جان‌ باختگان و مصدومان حادثه آبادان چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی کشور برگزار شد