خبر : شجاعی پس از درخشش با پیراهن تیم جدیدش چه گفت؟ - اسپاد نیوز


مسعود شجاعی بعد از درخشش با لباس تیم جدیدش گفت و گویی کوتاه انجام داد.