خبر : عکس/ شکاف های زمین بر اثر زلزله در سرپل ذهاب - اسپاد نیوز


تصاویر شکاف های زمین که بر اثر زلزله اخیر ایجاد شده بود را در روستای "قوچی ب