خبر : هری کین: می خواهم هر سال رقیب رونالدو و مسی باشم - اسپاد نیوز


هری کین، ستاره گلزن تاتنهام از اینکه به عنوان رقیب مسی و رونالدو شناخته می شود ا