خبر : جشنواره فیلم فجر 96 بدون مراسم فرش قرمز؟! - اسپاد نیوز


ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره فیلم فجر از حذف مراسم فرش قرمز در سی و ششمین ج