خبر : آل کثیر از نفت جدا نمی شود - اسپاد نیوز


مدیرعامل نفت تاکید کرد عیسی آل کثیر در این باشگاه به کار ادامه خواهد داد .