خبر : دهلی نو - سمینار‌مشترک فرصت های تجاری برای رشد ایران و هند - اسپاد نیوز