خبر : پرونده گابريل به CAS رفت - اسپاد نیوز


فیفا با بررسی مدارک و درخواست باشگاه پرسپولیس و ایجنت ایرانی گابریل موافقت کت