خبر : 51 میلیارد تومان؛ قیمت هر گل توز در چین! - اسپاد نیوز


کارلوس توز، ستاره آرژانتینی و باتجربه روزگار شیرینی را در کشور چین سپری کرد.