خبر : چاقیِ زنان ایرانی دو برابر مردان - اسپاد نیوز


مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: چاقی هم خود یک بیماری