خبر : اکتشافات نفتی رکورد پایین جدیدی زد - اسپاد نیوز


اکتشاف‌گران در سال ۲۰۱۷ پایینترین میزان نفت را حداقل از دهه ۱۹۴۰ به این طرف کش