خبر : مردم باید دوندگی مسئولان دولتی را ببینند - اسپاد نیوز


کارشناسان بارها تاکید داشتند که حضور مسئولین در میان مردم و ارتباط رو در رو A