خبر : کاریکاتور: مساله جپاروف را گُنده کردند! - اسپاد نیوز


«افتخاری: رسانه ها مساله جپاروف را گنده کردند!» این اظهار نظر سوژه کارتون محمد