خبر : گفتمان با مالک خانه نیمایوشیج برای جلوگیری از تخریب آن - اسپاد نیوز


تهران- ایرنا- رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجر