خبر : دیدگاه مکارم شیرازی درباره تلگرام و فضای مجازی - اسپاد نیوز


آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: بالاخره باید بدانیم اگر فضای مجازی اصلاح نشود، مش