خبر : کشف سوء استفاده مالی در شرکت نفت؛ متهم فرار کرد - اسپاد نیوز


تهران- ایرنا- یکی از کارمندان رسمی مدیریت اکتشاف شرکت نفت با 30 سال سابقه خدمت که تD