خبر : استقلال: خرافاتی در کار نبوده - اسپاد نیوز


عدم حضور حسین حسینی در برنامه ۹۰ بازتاب بسیار زیادی داشت و کار حتی به ناراحتی و A