خبر : و همچنان آلودگی هوا در پایتخت بی باران...! - اسپاد نیوز


حال و روز هوای تهران همچون بسیاری از شهرهای کشور خوب نیست.خشکسالی کم سابقه، انب