خبر : مقصر اخراج زیدان در فینال 2006 چه کسی بود؟ - اسپاد نیوز


ویلی سانیول، مدافع سابق تیم ملی فرانسه سیلوین ویلتورد را مقصر اخراج زیدان در فD